Interní protikorupční program CIMTO s.p.

Společnost CIMTO, s.p. bere čestné jednání velice vážně a vytrvalá antikorupční politika je pro nás samozřejmá věc. Nyní jsme nově k prvnímu září aktualizovali náš interní protikorupční program ve zpřehledněné formě.

K dispozici ke stažení ve formě PDF zde.


Starší aktuality


Rozloučení s kolegyní

Kupová Renata
Kolektiv pracovníků CIMTO, s.p.
se loučí
s naší bývalou paní ředitelkou
a milou spolupracovnicí
Renatou Kupovou,
která nás opustila po delší nemoci
dne 1. dubna 2012.

Milá Renatko,
nesmazatelným způsobem jsi se
zapsala do našich srdcí
a nikdy na Tebe nezapomeneme.

Změna adresy AZL

Ve dnech 7.-18.3.2011 je plánované stěhování zkušební laboratoře. Od 21.3.2011 bude společně s Certifikačním orgánem č. 3063 sídlit na nové adrese Mladoboleslavská 944, č. obj. 125, Praha 9 - Kbely.

Na tuto adresu posílejte i zkušební vzorky.


Změna adresy CO

Ve dnech 16.-17.12.2010 se vedení podniku a Certifikační orgán č. 3063 stěhuje do nových prostor. Nová adresa je Mladoboleslavská 944, č. obj. 125, Praha 9 - Kbely.


Oznámení

S účinností od 15.1.2010 se zavádějí společné podnikové normy papírenského průmyslu:

  • PN 50 5002 Přepravní bedny z hladké lepenky. Všeobecné technické požadavky
  • PN 50 5005 Přepravní bedny z vlnité lepenky. Všeobecné technické požadavky

Pozvánka na seminář Den ÚNMZ 2010

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví si Vás dovoluje 10. února 2010 pozvat na tradiční setkání odborné veřejnosti a partnerů ÚNMZ na semináři Den ÚNMZ 2010.

Cíl semináře je společně zhodnotit dění v oblastech působnosti ÚNMZ v uplynulém roce. Připomenout nejvýznamnější události a změny v technické normalizaci, metrologii, státním zkušebnictví, procesu udržování kompatibility technických předpisů ČR s právem ES a v odstraňování technických překážek obchodu v uplynulém období. Seznámit s novými trendy v těchto oborech. Nastínit předpokládaný vývoj a hlavní úkoly do blízké budoucnosti.


Pozvánka ke stažení je Dokument PDF zde (369 kB) a přihláška ke stažení Dokument DOC zde (58 kB).

Zasedání CEN/TC 261/SC 5/WG 16 a ISO/TC 122/SC 3/WG 8 "Obaly na nebezpečné věci"

Ve dnech 8. a 9.10.2008 se v Praze na Ministerstvu dopravy ČR uskutečnilo další z řady zasedání CEN/TC 261/SC 5/WG 16 a ISO/TC 122/SC 3/WG 8 "Obaly na nebezpečné věci". Zásadním bodem programu byla revize a celkové přepracování stávající normy EN ISO 16104 "Obaly – Přepravní obaly na nebezpečné věci – Zkušební metody". Zasedání se konalo za podpory státní zkušební laboratoře CIMTO, s.p., která se práce v této pracovní skupině aktivně účastní a zpracovává jednu z částí revidované normy, a sice zkušební metodu skrápění vodou.

Obal roku 2007

http://www.obalroku.cz/

Obal roku 2007Třináctý ročník národní soutěže OBAL ROKU zná své vítěze. Komise sestávající z Odborné hodnotitelské poroty a Grémia reprezentantů zasedla k hodnocení ve dnech 20. a 21. června. O ocenění se letos před komisí ucházelo 89 exponátů, přičemž uspělo 49 z nich.

Ročník 2007 se zapsal do soutěžní historie několika prvenstvími. Především zaznamenal rekordní počet exponátů, čímž padl deset let starý rekord 77 přihlášek z roku 1997. Silné účasti odpovídá podle očekávání také nejvyšší počet ocenění. Uvedená čísla vypovídají o nemalé pozornosti, kterou obalová soutěž v tuzemsku budí. ...


Tisková zpráva ke stažení Dokument PDF zde (340 kB).

EmbaxPrint 2007

Embax 2007Ve dnech 22.-25.5.2007 se na Brněnském výstavišti koná již 24. mezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskařského průmyslu - materiály, stroje a technologie EmbaxPrint.

EmbaxPrint patří k největším veletrhům grafického designu, předtiskové přípravy, reklamy, converting technologie a obalového průmyslu. Veletrh nabízí ucelenou přehlídku obalového, tiskařského a papírenského průmyslu ve střední Evropě.

Motto veletrhu EmbaxPrint 2007 zní "Obal a tisk ve světle reklamy!". Toto heslo 24. ročníku vystihuje stále rostoucí význam obalového průmyslu pro současný trh. Obal neplní jen ochrannou funkci, je velmi významným faktorem ovlivňující koupi produktu, a proto se stal důležitým nástrojem efektivní marketingové komunikace. Právě reklamní služby spojené s potiskem obalů se staly novým oborem veletrhu EmbaxPrint a doplnily tak prezentované materiály, stroje a technologie obalového průmyslu.

Obalová asociace SYBA, jeden z odborných garantů veletrhu, připravuje na svém stánku 063 v pavilonu V projekt "Kvalitní testování pro kvalitní a bezpečné obaly".

CIMTO, s.p. si vás dovoluje srdečně pozvat na "workshop - defilé zkušeben", který se uskuteční 24.5.2007 mezi 14 a 17 hodinou na stánku obalové asociace SYBA (č.063), v pavilonu V. Přehlídka zkušeben pomůže nejen výrobcům baleného zboží, ale i výrobcům obalových prostředků a firmám, které poskytují služby v oblasti balení vybrat si toho správného partnera k prokázání shody s požadovanými parametry obalů.

Státní zkušebnu CIMTO bude reprezentovat pan Adam Veit - zástupce ředitele a paní Magdalena Bambousková - odborný pracovník mezinárodní spolupráce a normalizace. Kromě celkového představení zkušebny CIMTO budete seznámeni s oblastí přepravních obalů a jejich využití v praxi.

Přeprava nebezpečných věcí je vázána řadou mezinárodních smluv pokrývající různá způsoby, od silniční před železniční až po leteckou. Stranou pochopitelně nezůstává ani námořní: motor s náplněmi pro zámořského odběratele dokáže odesílateli pěkně zamotat hlavu. Předpisy jsou přísné, obaly musí vyhovět zvýšeným požadavkům a důkazem jsou výstupy testů akreditované laboratoře.

Přísně regulovanou oblastí jsou obaly určené pro balení potravin, které jsou s těmito potravinami v kontaktu a tím mohou ovlivnit jejich složení, jejich vlastnosti, jejich bezpečnost. Materiály pro kontakt s potravinami byly rozděleny do 17 skupin, přičemž se na ně může stahovat řada specifických předpisů: 1. Aktivní a inteligentní materiály a předměty; 2. Adhezívní látky; 3. Keramika; 4. Korek; 5. Pryže; 6. Sklo; 7. Iontoměničové pryskyřice; 8. Kovy a slitiny; 9. Papír a karton; 10. Plasty; 11. Tiskařské inkousty; 12. Regenerovaná celulóza; 13. Silikony; 14. Textil; 15. Laky a materiály pro povrchovou úpravu; 16. Vosky; 17. Dřevo. V současné době se jedná celkově o více než dvě desítky předpisů různé úrovně, pro doložení jejich splnění je nezbytné provést příslušné testy obalových materiálů a obalů.


LOGIST 2006

http://www.logist.cz/ Logist 2006c

Ve dnech 10.5. - 12.5.2006 jsme se jako odborný garant za obalovou sekci zúčastnili 1.ročníku mezinárodního veletrhu logistiky, dopravy manipulační a obalové techniky - LOGIST 2006. Veletrh, který se konal v areálu PVA Letňany - Praha se snažil v co nejširším záběru pokrýt všechny stěžejní oblasti logistiky, včetně sekce obalů a obalových prostředků. Zúčastnila se ho řada firem, která v této sféře zaujímá významné místo na trhu v České republice, ale i v zahraničí. Přestože se jednalo o první ročník mezinárodního veletrhu, své publikum si získal i díky kooperaci s ostatními, již dříve konanými veletrhy. Jednalo se o 5. mezinárodní veletrh strojírenské techniky MACH, 6. mezinárodní veletrh výroby a zpracování průmyslových plastů a pryží INTERPLAST, 3. mezinárodní veletrh výrobců a subdodavatelů pro automobilový průmys DRIVE a 1. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklací, čištěním a ekologi WAREC.

Logist 2006b

Pro zvýšení zájmu odborné veřejnosti proběhla v rámci veletrhu řada doprovodných akcí. Mezi nejzajímavější bezpochyby patřil odborný workshop Technologie RFID v Logistice a v dopravě, pořádaný Vysokou školou logistiky o.p.s. a jednodenní prestižní akce - DEN DOPRAVY, pořádaná Svazem Dopravy České Republiky, které se zúčastnila řada významných hostů a odborníků.

Logist 2006a

Veletrh LOGIST, který alespoň co se týče obalů významně doplňuje jednou za dva roky konaný brněnský EMBAX, jistě v budoucnu posílí řady svých skalních příznivců a vystavovatelů a stane se tak prestižním logistickým veletrhem, který bude patřit k mezinárodně uznávaným odborným veletrhům v této ekonomické oblasti.