CIMTO je Váš partner pro testování a certifikaci obalů

  • Pomůžeme a provedeme Vás procesem testování a certifikace přepravních obalů.
  • Disponujeme nezávislou akreditovanou laboratoří a pověřením Ministerstva dopravy ČR pro provádění zkoušek, atestací, přidělování UN kódů obalům a kontrol dle mezinárodních přepravních předpisů pro nebezpečné věci.
  • Provádíme simulaci všech běžných i specifických přepravních namáhání.Pomůžeme s kvantifikací parametrů obalů (např. stanovení nosnosti).
  • Nabízíme své bohaté zkušenosti s certifikací obalů odolných dětem.
  • Zabýváme se rozborem kvality lepenek, zkoušením obalů na medicinální odpad apod.
  • Provádíme inspekce a zkoušky těsnosti všech typů IBC kontejnerů.
  • Nabízíme odborné konzultace a školení v oblasti přepravních obalů.
logo ilac mra