PRIORITY
 • Podprogram OP PIK - reálná dotace pro Vás
 • Pokrytí 75% nákladů na služby CIMTO, s.r.o. (testování, certifikace, návrhy firemních inovací)
 • Poskytnutí služeb v hodnotě 100.000 – 399.999 CZK
VÝHODY
 • Voucher v hodnotě 20.000 CZK na vyřízení dotace
 • Vyřízení žádosti o dotaci zdarma
 • Využití služeb CIMTO, s.r.o. od žádosti o dotaci až po realizaci dotačního titulu
 • V rámci podprogramu OP PIK, který poskytuje „poukázky“ na poradenské a expertní služby, jako jsou měření, testy, rozbory, ověřování, certifikace, návrhy nových postupů, optimalizace procesů a produktů, atd. je možno získat dotaci ve výši až 75% nákladů.
 • Minimální výše dotace činí 75.000 Kč, maximální pak 299.999 Kč, (tj. projekt v rozmezí 100.000 – 399.999 Kč). Dotace je vyplácena zpětně.
 • 100% úspěšnost žádosti (vyjma případů, kdy zákazník přestane spolupracovat);
 • Dotace je určena pro malé a střední podniky(do 250 zaměstnanců včetně spřízněných podniků – mateřských, příbuzenských…) se sídlem nebo místem podnikání mimo Prahu;
 • Realizace max. do 1 roku od podání žádosti;
 • Je možno podat až 3 žádosti o dotaci, ale zpravidla je nutné výběrové řízení, což přináší mnoho administrace a investovaného času (realizace se odsouvá min, o měsíc). Tuto variantu lze doporučit jen v mimořádných případech;
 • Relativně rychlý postup: příprava žádosti 1-2 týdny, administrace a posouzení žádosti cca 1 měsíc, po dodání a zaplacení služby (např. certifikace) příprava žádosti o platbu cca 1 týden, vyplacení dotace cca 4-6 týdnů od podání žádosti o platbu. Velmi záleží na součinnosti zákazníka.

Vy chcete certifikovat nebo testovat svůj inovativní produkt.

My Vám zpracujeme žádost, pomůžeme získat dotaci

a poskytneme naše odborné služby.

Vy ušetříte čas, 75% nákladů na certifikaci nebo testování a 20.000,- Kč za vyřízení žádosti o dotaci.

Kontaktujte nás.
voucher@cimto.cz
+420 602 354 748