Činnost provádíme na základě pověření Ministerstva dopravy k certifikaci přepravních obalů pro nebezpečné věci a příslušné akreditace.

Testování obalů - sudy

Sudy se vyrábějí z různých materiálů a ve variantách s odnímatelným nebo neodnímatelným víkem.

Provádíme na nich tyto druhy zkoušek:

  • zkouška volným pádem,
  • zkouška těsnosti,
  • zkouška vnitřním hydraulickým tlakem,
  • zkouška stohováním a vibrační zkouška dle U.S.Code of Federal Regulation


Testování mechanických vlastností lepenek a lepenkových obalů

V naší laboratoři se věnujeme převážně testování a certifikaci hotových přepravních obalů. Výjimkou je zkoušení mechanických vlastností lepenek.

Tato měření jsou u nás požadována zejména ve sporných jednáních o kvalitě dodaných obalů, mezi dodavatelem a zákazníkem, kdy CIMTO má roli třetí nezávislé strany.


Centrum Technické Normalizace (CTN)

Od roku 2007 vykonáváme, na základě smlouvy s ÚNMZ, činnosti Centra technické normalizace pro oblast obalů, balení, obalových materiálů, palet a kontejnerů. V této oblasti zajišťujeme koordinaci a vypracování úkolů technických norem v souladu s plánem CEN, ISO a technické normalizace v ČR.

V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti normalizace zabezpečujeme a shromažďujeme připomínky k vypracovávaným technickým normám a zpracováváme souhrnná stanoviska za ČR, která jsou prostřednictvím ÚNMZ předávána mezinárodním sekretariátům CEN TC 261 a ISO TC 122, CEN TC 172, ISO TC 104 a ISO TC 51.


Zkoušky a certifikace přepravních obalů

Chystáte se přepravit materiál a potřebujete vědět, jestli je váš obal vhodný?

Nabízíme vám odzkoušení a certifikaci všech druhů přepravních obalů.

Obaly určené pro balení nebezpečných věcí, na které se naše zkušebna nejvíce specializuje, jsou svým tvarem a materiálem použitým na jejich výrobu velmi rozmanité. Jejich vlastnosti jsou v mezinárodních předpisech pro balení a přepravu nebezpečných věcí přesně definovány. Od předepsaných požadavků se nesmí odlišovat.

Každý konstrukční typ obalu má svůj kód, který jej charakterizuje v základních rysech a je následně součástí tzv. UN KÓDU, kterým se označují úspěšně vyzkoušené konstrukční typy obalů na nebezpečné věci.


Testování obalů - dřevěné bedny

K nejčastěji zkoušeným a následně certifikovaným obalům na nebezpečné věci, patří v naší zkušebně jednoznačně dřevěné bedny. Dle mezinárodních předpisů označované jako 4C1.

Ve většině případů se jedná o bedny z přírodního dřeva. Jejich využití pro balení nebezpečných věcí je různé, ale většinou jsou použity pro balení a následnou přepravu zbraní a střeliva.


Testování obalů - obaly odolné dětem

V posledních letech se velmi rozvinula oblast bezpečnosti obalů pro skupiny nejcitlivějších spotřebitelů, tedy pro děti a seniory. V této oblasti CIMTO, s.r.o., nabízí své bohaté zkušenosti se zkouškami a certifikací obalů odolných dětem.

Obal odolný dětem sestává z nádoby a příslušného uzávěru (ve smyslu hotový výrobek), jehož otevření nebo získání přístupu k jeho obsahu je obtížné pro děti ve věkovém rozmezí od 42 do 51 měsíců věku, ale jehož normální používání není obtížné pro dospělé. Dostupnost baleného obsahu pro dospělé je zkoušena na věkové skupině od 50 do 70 let věku.


Testování obalů - flexibilní IBC (FIBC)

Pro přepravu nebezpečných tuhých, případně sypkých látek, nabízíme testování a následnou certifikaci flexibilních obalů IBC.

Jedná se o obaly z plastových tkanin, které jsou dle mezinárodních předpisů označovány jako 13H.


Testování obalů - 4G lepenkové bedny

K dalším z řady zkoušených a následně certifikovaných obalů na nebezpečné věci patří v naší zkušebně lepenkové bedny. Dle mezinárodních předpisů jsou označovány jako 4G.

Jedná se o bedny z lepenky, jejichž využití pro balení nebezpečných věcí je různé a díky svým vlastnostem také velice široké.


Medicinální odpad

Ve zdravotnických zařízeních vznikají odpady, které mohou svou povahou ohrozit veřejné zdraví, ale i životní prostředí a být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění.

Proto v naší zkušebně věnujeme zvláštní pozornost zkoušení a certifikaci obalů na tyto nebezpečně předměty. Obalem nedostatečně zajištěný medicinální odpad může ohrozit nejen pacienty, ale také personál, který zajišťuje shromažďování, přepravu a odstranění těchto odpadů.


IBC kontejnery

Obaly zvané IBC, v originálu intermediate bulk containers, jsou určeny k přepravě a skladování nebezpečných kapalin. Provádíme jejich testování a mezinárodními předpisy stanovené inspekce.

Obaly jsou ideální pro přepravu a skladování většího množství kapalin. Jejich využití je opravdu široké, a to zejména v chemickém průmyslu. Zde slouží k přepravě či skladování kyselin, benzinu, ředidel, maziv, nafty, louhů, barev, laků, olejů nebo pryskyřic.


Zúčastnili jsem se veletrhu Obalové inovace a technologie

Praha, 24.-26.4 2017