Testování obalů a balení

  • AKREDITOVANÁ LABORATOŘ
    pro zkoušení obalů a nádob IBC

    Carousel: Akreditovaná laboratoř
  • CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE
    pro oblast obalů, balení, obalových materiálů, palet a kontejnerů

    Carousel: Centrum technické normalizace

O nás

CIMTO zaujímá přední postavení v oblasti testování obalů a balení na vnitřním i zahraničním trhu

Na základě pověření Ministerstva dopravy ČR k certifikaci přepravních obalů pro nebezpečné věci a příslušné akreditace provádíme zkoušky a certifikaci prakticky všech přepravních obalů.

Svou činnost jsme zaměřili zejména na obaly určené k balení a přepravě nebezpečného zboží a to podle mezinárodních smluv a přepravních předpisů.