Testování obalů a balení

 • Carousel: PF 2018
 • AKREDITOVANÁ LABORATOŘ
  pro zkoušení obalů a nádob IBC

  Carousel: Akreditovaná laboratoř
 • CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE
  pro oblast obalů, balení, obalových materiálů, palet a kontejnerů

  Carousel: Centrum technické normalizace

O nás

CIMTO zaujímá přední postavení v oblasti testování obalů a balení na vnitřním i zahraničním trhu

Na základě pověření Ministerstva dopravy ČR k certifikaci přepravních obalů pro nebezpečné věci a příslušné akreditace provádíme zkoušky a certifikaci prakticky všech přepravních obalů.

Svou činnost jsme zaměřili zejména na obaly určené k balení a přepravě nebezpečného zboží a to podle mezinárodních smluv a přepravních předpisů.