Jsme mezinárodní špičkou v oblasti testování a certifikace obalů.

  • Disponujeme nezávislou akreditovanou laboratoří a pověřením Ministerstva dopravy ČR pro provádění zkoušek, atestací, přidělování UN kódů obalům a kontrol dle mezinárodních přepravních předpisů pro nebezpečné věci.
  • Provádíme simulaci všech běžných i specifických přepravních namáhání.Pomůžeme s kvantifikací parametrů obalů (např. stanovení nosnosti).
  • Nabízíme své bohaté zkušenosti s certifikací obalů odolných dětem.
  • Mimo jiné se zabýváme rozborem kvality lepenek, zkoušením obalů na medicinální odpad apod.
  • Desítky let provádíme inspekce a zkoušky těsnosti všech typů IBC kontejnerů .
  • Mezi naše služby patří rovněž odborné konzultace a školící činnost v oblasti přepravních obalů.
logo ilac mra