Obaly odolné dětem

V posledních letech se velmi rozvinula oblast bezpečnosti obalů pro skupiny nejcitlivějších spotřebitelů, tedy pro děti a seniory. V této oblasti CIMTO, s.r.o., nabízí své bohaté zkušenosti se zkouškami a certifikací obalů odolných dětem již řadu let. Jsme členové WG – pracovní skupiny na obaly odolné dětem v rámci CEN a ISO.

Obal odolný dětem sestává z nádoby a příslušného uzávěru (ve smyslu hotový výrobek), jehož otevření nebo získání přístupu k jeho obsahu je obtížné pro děti ve věkovém rozmezí od 42 do 51 měsíců věku, ale jehož normální používání není obtížné pro dospělé. Dostupnost baleného obsahu pro dospělé je zkoušena na věkové skupině od 50 do 70 let věku.

Podle jakých zákonů se zkoušky provádějí?

Zkoušky obalů odolných dětem se provádějí v souladu s platnou národní a evropskou legislativou:

  • chemický zákon 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • navazující zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zkoušení obalů odolných dětem, je zásadní technická norma ČSN EN ISO 8317 - Obaly – Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly

  • Tato norma je součástí prováděcí vyhlášky chemického zákona, a proto je závazná,
  • specifikuje požadavky a zkušební postupy pro obaly odolné dětem,
  • je optimálním výsledkem výzkumu v mezinárodním měřítku,
  • týká se pouze schválení konstrukčního typu,
  • netýká se ověřování kvality.

Co je opakovaně uzavíratelný obal?

Obal, který je po prvním otevření možné opětovně uzavřít se stejným stupněm odolnosti a schopný opakování tohoto cyklu tolikrát, kolikrát to vyžaduje spotřebování celého obsahu, aniž by se snížil stupeň odolnosti.

Tuto zkušební metodu máme akreditovanou.

Součástí zkoušky prováděné za aktivní účasti náhodně vybraných dětí a dospělých, v souladu s požadavky technické normy (věk, pohlaví, počet zkoušejících apod.) jsou na těchto obalech zkoušeny rovněž těsnosti, tedy prověření, zda balený obsah - látka nebo směs, samovolně neuniká.

Nabídkový list