Obaly odolné dětem

CIMTO nabízí své bohaté zkušenosti se zkouškami a certifikací obalů odolných dětem již řadu let. Jsme členové WG – pracovní skupiny na obaly odolné dětem v rámci CEN a ISO.

Obal odolný dětem sestává z nádoby a příslušného uzávěru (ve smyslu hotový výrobek), jehož otevření nebo získání přístupu k jeho obsahu je obtížné pro děti ve věkovém rozmezí od 42 do 51 měsíců věku, ale jehož normální používání není obtížné pro dospělé. Dostupnost baleného obsahu pro dospělé je zkoušena na věkové skupině od 50 do 70 let věku.

Podle jakých zákonů se zkoušky provádějí?

Zkoušky obalů odolných dětem se provádějí v souladu s platnou národní a evropskou legislativou:

  • chemický zákon 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • navazující zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zkoušení obalů odolných dětem, je zásadní technická norma ČSN EN ISO 8317 - Obaly – Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly

  • Tato norma je součástí prováděcí vyhlášky chemického zákona, a proto je závazná,
  • specifikuje požadavky a zkušební postupy pro obaly odolné dětem,
  • je optimálním výsledkem výzkumu v mezinárodním měřítku,
  • týká se pouze schválení konstrukčního typu,
  • netýká se ověřování kvality.

Co je opakovaně uzavíratelný obal?

Obal, který je po prvním otevření možné opětovně uzavřít se stejným stupněm odolnosti a schopný opakování tohoto cyklu tolikrát, kolikrát to vyžaduje spotřebování celého obsahu, aniž by se snížil stupeň odolnosti.

Tuto zkušební metodu máme akreditovanou.

Součástí zkoušky prováděné za aktivní účasti náhodně vybraných dětí a dospělých, v souladu s požadavky technické normy (věk, pohlaví, počet zkoušejících apod.) jsou na těchto obalech zkoušeny rovněž těsnosti, tedy prověření, zda balený obsah - látka nebo směs, samovolně neuniká.

Nabídkový list

Fotogalerie

Obaly odolné dětem 01
Obaly odolné dětem 02
Obaly odolné dětem 03
Pracoviště
Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Telefon: +420 776 189 936
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 602 354 748
E-mail: cimto@cimto.cz
Sídlo společnosti
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
IČ: 04050657
DIČ: CZ04050657
CIMTO, s.r.o.
Důležité odkazy

Copyright © 2022 Cimto s.r.o