Bezpečnostní poradce ADR

CIMTO nabízí službu externího bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici v souladu s dohodou ADR, včetně poradenství v oblasti testování a certifikace obalů pro balení nebezpečných věcí.

Můžeme vám pomoci v těchto oblastech

  • konzultace, poradenství a služby ve všech fázích silniční dopravy, manipulace, balení nebezpečných věcí,
  • poradenství v oblasti testování a certifikace obalů pro balení nebezpečných věcí,
  • podpora v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi, s ohledem na zaměření zákazníka v přepravním řetězci,
  • nastavení správných postupů při přepravě, v souladu s platnými předpisy – minimalizace případných sankcí vyplývajících ze špatného postupu při přepravě nebezpečných věcí,
  • zpracování plánu pro přepravu vysoce rizikových nebezpečných věcí,
  • vyhotovení zprávy o nehodě při přepravě v režimu ADR,
  • zpracování povinné výroční zprávy,
  • proškolení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí.

Nabídkový list

Fotogalerie

Bezpečnostní poradce ADR 01
Bezpečnostní poradce ADR 02
Bezpečnostní poradce ADR 03