Certifikace obalů pro běžné zboží

Provádíme certifikaci přepravních obalů určeného pro běžné zboží (není klasifikováno jako nebezpečné zboží podle mezinárodních předpisů).

Na základě specifikace žadatele, obvykle výrobce obalu nebo plniče, navrhneme v souladu technickými předpisy a normami metodický pokyn obsahující výčet doporučených zkoušek s cílem ověřit mechanické vlastnosti obalu. Laboratoř CIMTO je vybavena pro realizaci široké palety zkoušek simulující chování obalu při nakládce, vykládce, přepravě i skladování. Jedná se například o zkoušky:

  • nosnosti,
  • stohovatelnosti,
  • cyklické zvihy,
  • pády,
  • vidlicová manipulace vysokozdvižným vozíkem,
  • horizontální rázy simulující překlopení balení při průjezdu zatáčkou nebo nouzovém brzdění,
  • vertikální vibrace simulující přepravu a další.

Výstupem procesu testování je Certifikát typu.

Nabídkový list

Fotografie

Certifikace - běžné zboží 01
Certifikace - běžné zboží 02
Certifikace - běžné zboží 03
Pracoviště
Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Telefon: +420 776 189 936
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 602 354 748
E-mail: cimto@cimto.cz
Sídlo společnosti
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
IČ: 04050657
DIČ: CZ04050657
CIMTO, s.r.o.
Důležité odkazy

Copyright © 2022 Cimto s.r.o