Certifikace obalů pro běžné zboží

Pokud žadatel, ať už výrobce nebo plnič, potřebuje pro účely další distribuce certifikovaný obal, který není určen pro balení nebezpečných věcí, může požádat o jeho certifikaci. Na základě technických předpisů/norem je sestaven metodický pokyn, podle kterého je proveden výčet zkoušek, jejichž povaha odpovídá ověřování mechanických vlastností obalu. Například nosnost, stohovatelnost, cyklické zdvihy apod. Výstupem takového zkoušení je Certifikát Typu.

Nabídkový list