Certifikace obalů pro běžné zboží

Pokud žadatel, ať už výrobce nebo plnič, potřebuje pro účely další distribuce certifikovaný obal, který není určen pro balení nebezpečných věcí, může požádat o jeho certifikaci. Na základě technických předpisů/norem je sestaven metodický pokyn, podle kterého je proveden výčet zkoušek, jejichž povaha odpovídá ověřování mechanických vlastností obalu. Například nosnost, stohovatelnost, cyklické zdvihy apod. Výstupem takového zkoušení je Certifikát Typu.