CIMTO EDU

Certifikace UN obalů + Balení nebezpečných věcí

Zabýváte se balením nebo přepravou nebezpečných věcí a nejste si jisti v některých krocích balicího procesu?

Obsah školení

Prostřednictvím odborného školení Vás provedeme vším nezbytným, co budete potřebovat balení a přepravu nebezpečného zboží. Představíme nejpoužívanější škálu obalů a materiálů, z kterých jsou vyrobeny. Seznámíme Vás s technickými předpisy, normami a mezinárodními dohodami, které se bezprostředně týkají balení a přepravy nebezpečných věcí. Souhrnně představíme zkušební postupy, kterými musí obal projít, aby mohl být certifikován a mohl mu být přidělen UN kód. Krok za krokem Vám představíme celý certifikační proces od přijetí žádosti až po finální dokumenty, které jsou vydány na základě úspěšně odzkoušeného obalu. Pokusíme se zodpovědět všechny Vaše otázky spojené s nebezpečnými věcmi a jejich balením. V rámci našeho školení se můžete těšit na vystoupení odborných lektorů, kteří Vám předají informace týkající se balení nebezpečných věcí.

Volitelné části školení

 • Lepenkové obaly + velké obaly 50G
 • Dřevěné bedny + velké obaly 50 C, D, F
 • FIBC (Flexible intermediate bulk container)
 • Sudy
 • Kanystry

Přeprava nebezpečného zboží

Problematika přepravy nebezpečného zboží na silnici. Základní přehled, povinnosti jednotlivých subjektů zúčastněných v přepravním řetězci (nakládající, odesílatel, přepravce, dopravce, vykládající), kategorizace nebezpečného zboží, důležité pasáže z dohody ADR (RID). Řešení nehod/mimořádných situací při přepravě, bezpečnostní list, legislativní požadavky.

Požadavky na balení baterii, akumulátorů a dalších zdrojů energie

Obsah školení

 • Aktuální legislativa spojená s požadavky na balení zdrojů energie (především baterií).
 • Praktické příklady, modelové situace.
 • Proces testování a certifikace obalů pro zboží obsahující zdroje energie.

Obaly odolné dětem

Obsah školení

 • Aktuální legislativa a požadavky na obaly odolné dětem.
 • Rozdělení obalů dle příslušných norem.
 • Praktické ukázky.
 • Obaly odolné dětem z pohledu kontrolních orgánů.
 • Etický aspekt.
 • Popis průběhu zkoušek OOD.

Přepravní namáhání

Obsah školení

 • Legislativa a normy upravující povinnosti jednotlivých částí přepravního řetězce s důrazem na požadavky pro přepravní obaly.
 • Jednotlivé typy standardních zkoušek simulujících přepravní namáhání (vertikální vibrace, horizontální rázy, vidlicová manipulace, stohování, klimatické podmínky).
 • Specifika jednotlivých zkoušek, zkušenosti s realizací.
 • Praktické příklady a ukázky.
 • Benefity prověření přepravních namáhání – úspora balicího materiálu, zjednodušení balicího procesu, reklamace atd.

Fotogalerie

Nabídka školení 01
Nabídka školení 02
Nabídka školení 03
Pracoviště
Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Telefon: +420 776 189 936
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 602 354 748
E-mail: cimto@cimto.cz
Sídlo společnosti
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
IČ: 04050657
DIČ: CZ04050657
CIMTO, s.r.o.
Důležité odkazy

Copyright © 2022 Cimto s.r.o