Testování lepenek a lepenkových obalů

CIMTO realizuje pro široké spektrum zákazníků testování mechanických vlastností lepenek a lepenkových obalů. Pro zkoušky využíváme moderní testovací zařízení.

Na základě požadavků výrobců lepenek, výrobců lepenkových obalů nebo společností využívajících obaly pro přepravu svých produktů měříme mechanické vlastnosti lepenek. Výstupním dokumentem je Prohlášení akreditované zkušební laboratoře CIMTO jako nezávislé organizace. V Prohlášení jsou konstatovány naměřené výsledky, a na základě požadavku zákazníka mohou být srovnány s metodami FEFCO (evropské sdružení výrobců vlnité lepenky) nebo dle německých norem DIN 55468-1 a 55468-2. Zkouška je standardně provedena na 10 kusech vzorků z dodaného testovaného materiálu.

Prováděná měření a používané standardy:

 • stanovení plošné hmotnosti – ČSN EN ISO 536,
 • stanovení pevnosti tlaku na hranu (ECT) – ČSN EN ISO 3037,
 • stanovení pevnosti v průtlaku (BST) – ČSN EN ISO 2759,
 • stanovení plošné hmotnosti jednotlivých vrstev po rozvrstvení – ČSN ISO 3039,
 • odolnost lepenkových beden proti stlačení (BCT) – ČSN EN ISO 12048,
 • nasákavost dle Cobb60 a Cobb1800 ,
 • tloušťka vlnité lepenky.

Testování lepenky a lepenkových obalů je vhodné realizovat:

 • pro ověření jejích mechanických vlastností,
 • porovnání kvality různých výrobců,
 • při sporu o kvalitu dodávané lepenky,
 • při změně dodavatele primárních surovin pro výrobu,
 • v mnoha dalších případech, kdy je potřeba nezávislé posouzení v akreditované zkušebně.

Nabídkové listy

Fotografie

Žádost o certifikaci

Pracoviště
Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Telefon: +420 776 189 936
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 602 354 748
E-mail: cimto@cimto.cz
Sídlo společnosti
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
IČ: 04050657
DIČ: CZ04050657
CIMTO, s.r.o.
Důležité odkazy

Copyright © 2022 Cimto s.r.o