Odborná služba – simulace běžných přepravních namáhání

V oblasti běžného zboží a jeho přepravy, jsme schopni vytvářet řadu zkušebních postupů ze zkoušek, které modelují hlavní přepravní rizika, a které standardně provádíme.

Jsme schopni simulovat všechny běžné i specifické podmínky přepravy (všechna běžná přepravní namáhání).

K tomu využíváme nejnovější odborné znalosti, aktuální technické předpisy a také příslušné technické zázemí laboratoře.

Tuto činnost nazýváme odbornou službou, a má za úkol vykrývat různé specifické potřeby zákazníků nad rámec zkoušení pro certifikaci obalů na nebezpečné zboží. Jedná se nejen o potřeby přímo související s přepravou zboží, ale i např. související s navrhováním konstrukce obalů (designováním) nebo kvantifikací parametrů obalů (např. stanovení nosnosti).

Především jsme zaměřeni na zkoušení, která simulují tato rizika:

 • rizika ruční manipulace s přepravními obaly v přepravních řetězcích
 • rizika manipulace s různými typy manipulačních prostředků (VZV, paletový vozík, apod.)
 • rizika poškození balení z důvodů působení statických i dynamických sil, otřesů, vibrací a šoků, které vznikají při různých typech transportu
 • skladovací rizika
 • klimatická rizika prostředí (teplota, vlhkost)

Pro sestavení konkrétních zkušebních postupů, cílených na široké spektrum potřeb našich zákazníků nám slouží především tyto zkoušky:

 • pádové zkoušky i s možností měření velikosti nárazových přetížení
 • zkoušky na šikmé dráze simulující působení horizontálních sil a rázů, působící na balení
 • vertikální vibrační zkoušky
 • stohovací (stlačovací) zkoušky
 • klimatické zkoušky s řízenou teplotou a relativní vlhkostí vzduchu

a dále také:

 • zkoušky dle standardů ISTA
 • zkoušky FIBC
 • zkoušky palet
 • zkoušky lepenky (BCT, ECT, ...)