Odborná služba – simulace běžných přepravních namáhání

V oblasti běžného zboží a jeho přepravy, jsme schopni vytvářet řadu zkušebních postupů ze zkoušek, které modelují hlavní přepravní rizika, a které standardně provádíme.

Jsme schopni simulovat všechny běžné i specifické podmínky přepravy (všechna běžná přepravní namáhání).

K tomu využíváme nejnovější odborné znalosti, aktuální technické předpisy a také příslušné technické zázemí laboratoře.

Tuto činnost nazýváme odbornou službou, a má za úkol vykrývat různé specifické potřeby zákazníků nad rámec zkoušení pro certifikaci obalů na nebezpečné zboží. Jedná se nejen o potřeby přímo související s přepravou zboží, ale i např. související s navrhováním konstrukce obalů (designováním) nebo kvantifikací parametrů obalů (např. stanovení nosnosti).

Především jsme zaměřeni na zkoušení, která simulují tato rizika:

 • rizika ruční manipulace s přepravními obaly v přepravních řetězcích
 • rizika manipulace s různými typy manipulačních prostředků (VZV, paletový vozík, apod.)
 • rizika poškození balení z důvodů působení statických i dynamických sil, otřesů, vibrací a šoků, které vznikají při různých typech transportu
 • skladovací rizika
 • klimatická rizika prostředí (teplota, vlhkost)

Pro sestavení konkrétních zkušebních postupů, cílených na široké spektrum potřeb našich zákazníků nám slouží především tyto zkoušky:

 • pádové zkoušky i s možností měření velikosti nárazových přetížení
 • zkoušky na šikmé dráze simulující působení horizontálních sil a rázů, působící na balení
 • vertikální vibrační zkoušky
 • stohovací (stlačovací) zkoušky
 • klimatické zkoušky s řízenou teplotou a relativní vlhkostí vzduchu

a dále také:

 • zkoušky dle standardů ISTA
 • zkoušky FIBC
 • zkoušky palet
 • zkoušky lepenky (BCT, ECT, ...)

Zkušební zařízení innSlide Boomerang

Během přepravy zboží na paletových jednotkách dochází k působení sil na balení vlivem brzdění, průjezdu zatáčkou nebo při krizových situacích. Může dojít k posunu nákladu na paletě, posunu jednotlivých vrstev zboží nebo k úplnému zborcení balení a tím ke značným škodám na majetku. Pomocí testování vám pomůžeme udělat přepravu vašeho zboží bezpečnější a ekologičtější. Technici v laboratoři CIMTO nasimulují pomocí moderních zkušebních přístrojů chování obalů během přepravy, při nakládce, vykládce i během manipulace a skladování. Pomůžeme vám optimalizovat náklady na přepravu s ohledem na životní prostředí. Odborně poradíme s množstvím obalových materiálů (folie) pro paletové jednotky.

CIMTO disponuje paletou zkušebních testovacích strojů pro simulaci přepravního namáhání:

 • innSlide Boomerang – testování horizontální stability přepravních jednotek
 • Vibrační stolice MTS - zkoušky vibracemi
 • Vysokozdvižný vozík - zkouška zdvihem zdola
 • Lis MTS - zkouška stohováním / stlačováním

Zkušební zařízení innSlide Horizont Boomerang

 • Zkoušky horizontálním rázem lze provádět v souladu se směrnicí 47/2014 EU
 • Pomocí innSlide lze zkoumat chování balení, např. paletové jednotky, při zpomalení až 0,8 g (simulace krizového brzdění kamionu nebo namáhání při průjezdu zatáčkou)
 • Využít lze i klimatické komory a připravit balení na testy za nejrůznějšího počasí (teplota ± 50 °C, relativní vlhkost 0 až 90 %)
 • Plnohodnotně lze zkoušet balení až do hmotnosti 1000 kg

Výsledky zkoušek jsou zaznamenány v protokolu s přílohami fotodokumentace, grafů a videozáznamu pořízeném vysokorychlostní kamerou. Po simulaci přepravních namáhání vystaví laboratoř Protokol o zkoušce, který zahrnuje výsledky naměřených hodnot. Na přání zákazníka je možné vystavit Prohlášení, které umožňuje detailnější komentáře k naměřeným hodnotám nebo případnou komparaci s výchozími daty.

Nabídkový list

Fotografie

Simulace přepravy 01
Simulace přepravy 02
Simulace přepravy 03
Pracoviště
Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Telefon: +420 776 189 936
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 602 354 748
E-mail: cimto@cimto.cz
Sídlo společnosti
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
IČ: 04050657
DIČ: CZ04050657
CIMTO, s.r.o.
Důležité odkazy

Copyright © 2022 Cimto s.r.o