Inspekce a zkoušky těsnosti IBC kontejnerů

Obaly zvané IBC, v originálu intermediate bulk containers, jsou určeny k přepravě a skladování nebezpečných kapalin. Provádíme jejich testování a mezinárodními předpisy stanovené inspekce a zkouška těsnosti.

Proč je nutné provádět inspekce a zkoušku těsnosti IBC nádob?

Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ČÁST III - Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě (§ 22 - § 23) říká, že odesílatel (osoba předávající nebezpečné věci k přepravě) musí použít k balení/přepravě nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly.

Jaké jsou intervaly pro inspekce a zkoušku těsnosti IBC nádob?

Ve většině případů první inspekci a zkoušku těsnosti provádí výrobce, jinak musí být podrobena před prvním uvedením do používání, dále v intervalech nepřesahujících dva a půl roku nebo po každé opravě IBC nádoby.

Jak inspekce a zkouška těsnosti IBC nádob probíhá?

Při inspekci se před prvním uvedením do používání a potom v intervalech nepřekračujících pět let se kontroluje shodnost s konstrukčním typem, včetně značení, vnitřní a vnější stav a provozuschopnosti provozního výstroje, v intervalech nejvýše dvou a půl let se kontroluje vnější stav a provozuschopnost provozního výstroje. Při zkoušce těsnosti před prvním uvedením do používání, dále v intervalech nepřesahujících dva a půl roku nebo po každé opravě se ověřuje vzduchotěsnost IBC nádoby vzduchovým přetlakem nejméně 20 kPa (0,2 bar) po dobu nejméně 10 minut.

Po provedení inspekce a zkoušky těsnosti se vystaví zpráva. Zpráva o každé inspekci a zkoušce musí být uložena držitelem IBC nejméně do příští inspekce nebo zkoušky.

Činnost provádíme na základě pověření Ministerstva dopravy k certifikaci přepravních obalů pro nebezpečné věci a příslušné akreditace.

Nabídkový list