Dopravní průzkumy

CIMTO nabízí komplexní službu průzkumu parkování, měření rychlosti vozidel a intenzit dopravy v profilu komunikace i směrové průzkumy na křižovatkách. Průzkum naplánujeme dle vašich potřeb v souladu s legislativou. Zajistíme sběr dat, montáž i demontáž sčítacích zařízení, validaci naměřených dat včetně vyhodnocení a následné sepsání protokolu.

Můžeme vám pomoci v těchto oblastech:

 • měření intenzity vozidel v profilu komunikace s rozdělením vozidel dle kategorií,
 • dopravní průzkumy ve špičce, 24hodinové, týdenní, individuální,
 • anonymní měření rychlostí vozidel,
 • směrové průzkumy na křižovatkách,
 • průzkum parkování,
 • grafické zpracování naměřených výsledků,
 • dopravní průzkumy cyklostezek,
 • bezpečnost přechodů pro chodce.

Nabízíme komplexní službu:

 • vytipování vhodných míst pro realizaci měření, případně provedení průzkumu v zadaných lokalitách,
 • instalace měřící techniky a její kalibrace,
 • průběžná kontrola a validace naměřených údajů,
 • stažení získaných dat,
 • statistické zpracování údajů,
 • vyhotovení protokolu,
 • průběžná komunikace se zákazníkem.

Z průzkumů získáme data o dopravních intenzitách (počtu vozidel) na daných úsecích komunikací a data o skladbě dopravního prou­du přehledně rozdělená do jednotlivých kategorií vozidel (jednostopá, osobní, dodávková, nákladní, nákladní soupravy). Měření lze doplnit o zjištění rychlosti vozidel a do kategorií podle míry překročení povolené rychlosti.

Nabídkový list