Během přepravy zboží na paletových jednotkách dochází k působení sil na balení vlivem brzdění, průjezdu zatáčkou nebo při krizových situacích. Může dojít k posunu nákladu na paletě, posunu jednotlivých vrstev zboží nebo k úplnému zborcení balení a tím ke značným škodám na majetku. Pomocí testování vám pomůžeme udělat přepravu vašeho zboží bezpečnější a ekologičtější. Technici v laboratoři CIMTO nasimulují pomocí moderních zkušebních přístrojů chování obalů během přepravy, při nakládce, vykládce i během manipulace a skladování. Pomůžeme vám optimalizovat náklady na přepravu s ohledem na životní prostředí. Odborně poradíme s množstvím obalových materiálů (folie) pro paletové jednotky.

CIMTO disponuje paletou zkušebních testovacích strojů pro simulaci přepravního namáhání:

  • innSlide Boomerang – testování horizontální stability přepravních jednotek
  • Vibrační stolice MTS - zkoušky vibracemi
  • Vysokozdvižný vozík - zkouška zdvihem zdola
  • Lis MTS - zkouška stohováním / stlačováním

Zkušební zařízení innSlide Boomerang

  • Zkoušky horizontálním rázem lze provádět v souladu se směrnicí 47/2014 EU
  • Pomocí innSlide lze zkoumat chování balení, např. paletové jednotky, při zpomalení až 0,8 g (simulace krizového brzdění kamionu nebo namáhání při průjezdu zatáčkou)
  • Využít lze i klimatické komory a připravit balení na testy za nejrůznějšího počasí (teplota ± 50 °C, relativní vlhkost 0 až 90 %)
  • Plnohodnotně lze zkoušet balení až do hmotnosti 1000 kg

Výsledky zkoušek jsou zaznamenány v protokolu s přílohami fotodokumentace, grafů a videozáznamu pořízeném vysokorychlostní kamerou. Po simulaci přepravních namáhání vystaví laboratoř Protokol o zkoušce, který zahrnuje výsledky naměřených hodnot. Na přání zákazníka je možné vystavit Prohlášení, které umožňuje detailnější komentáře k naměřeným hodnotám nebo případnou komparaci s výchozími daty.

Nabídkový list

Fotogalerie

innSlide 02
innSlide 03
innSlide 04