Poskytujeme služby v celé řadě dopravních oborů:

  • od jejího plánování, používání inteligentních systémů a dalších moderních technologií v dopravě přes vliv dopravy na životní prostředí, tvorbu systémů hospodaření i diagnostiku dopravní infrastruktury, dopravní inženýrství, bezpečnost silničního provozu až k humánním aspektům v dopravě, dopravní psychologii a sociologii,
  • obsahově se týká dopravy osobní, nákladní, cyklistické, pěší i kombinované a to na pozemních komunikacích i na železnicích.