V rámci svých akreditovaných orgánů jsme svou činnost zaměřili zejména na obaly určené k balení a přepravě nebezpečného zboží a to podle mezinárodních smluv a přepravních předpisů.

Jsme proto vybaveni jak po stránce odborné a legislativní, tak i po technické. To znamená, že můžeme našim zákazníkům nabídnout všechny potřebné zkoušky pro sudy, dřevěné sudy, kanystry, bedny, pytle, kombinované a kompozitní obaly, jemné kovové obaly, skupinové obaly, IBC (velké nádoby pro volně ložené látky) pro pevné látky vyprazdňované samospádem, flexibilní IBC, IBC pro tuhé látky vyprazdňované pod tlakem, IBC pro kapalné látky a pro velké obaly.

Technické vybavení naší Akreditované zkušební laboratoře č. 1075 umožňuje provádět zkoušky obalů u všech materiálových variací (kov, dřevo, velkoplošné materiály, lepenky, papíry, plasty, sklo a keramika), kde se zejména u některých materiálů vyžaduje dlouhodobá klimatizace v extrémních podmínkách.

 

Podívejte na naši produktovou nabídku.