V rámci svých akreditovaných orgánů jsme svou činnost zaměřili zejména na obaly určené k balení a přepravě nebezpečného zboží a to podle mezinárodních smluv a přepravních předpisů.

Jsme proto vybaveni jak po stránce odborné a legislativní, tak i po technické. To znamená, že můžeme našim zákazníkům nabídnout všechny potřebné zkoušky pro sudy, dřevěné sudy, kanystry, bedny, pytle, kombinované a kompozitní obaly, jemné kovové obaly, skupinové obaly, IBC (velké nádoby pro volně ložené látky) pro pevné látky vyprazdňované samospádem, flexibilní IBC, IBC pro tuhé látky vyprazdňované pod tlakem, IBC pro kapalné látky a pro velké obaly.

Technické vybavení naší Akreditované zkušební laboratoře č. 1075 umožňuje provádět zkoušky obalů u všech materiálových variací (kov, dřevo, velkoplošné materiály, lepenky, papíry, plasty, sklo a keramika), kde se zejména u některých materiálů vyžaduje dlouhodobá klimatizace v extrémních podmínkách.

 

Podívejte na naši produktovou nabídku.

Pracoviště
Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Telefon: +420 776 189 936
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 602 354 748
E-mail: cimto@cimto.cz
Sídlo společnosti
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
IČ: 04050657
DIČ: CZ04050657
CIMTO, s.r.o.
Důležité odkazy

Copyright © 2022 Cimto s.r.o